Półkolonie

W dniach 26 czerwca- 07 lipca w szkole w Bożej Woli odbywają się zajęcia dla dzieci, tzw. półkolonie letnie. Akcja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Wspólny Cel” przy znaczącej pomocy szkoły w Bożej Woli, gminy Baranów i gminy Błonie. Opiekę sprawuje 4 nauczycieli: p. Barbara Gosk, p. Paulina Mateusiak, p. Justyna Michta i p. Maciej Mater.

42 dzieci bierze udział w zajęciach sportowych, muzycznych, plastycznych, kulinarnych, rekreacyjnych oraz wycieczkach. Pogoda płata nam figle, więc ilekroć tylko możemy, wychodzimy na boisko, a w czasie deszczu ( obfitego dotychczas) bawimy się na sali gimnastycznej oraz na górnym korytarzu. Humory dopisują, co można stwierdzić oglądając zdjęcia z półkolonii. Zapraszamy do galerii.

Justyna Michta