Podziękowanie

dla

uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników

Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli

za dostarczone dary dla naszych dziewczynek

składają

mieszkanki, pracownicy i dyrekcja

Domu Pomocy Społecznej w Żbikowie.

Będziemy o Was pamiętać w modlitwie.

 

Żbików, 9 grudnia 2016r.