Harcerska Msza Święta

21 lutego o godz. 12.00 w kościele p/w św. o. M.M. Kolbe w Bramkach miała miejsce Harcerska Msza Święta sprawowana dla uczczenia święta harcerzy i skautów – Dnia Myśli Braterskiej. W mszy św. wzięli udział harcerze, zuchy, instruktorzy i seniorzy z hufca ZHP Błonie skupiającego środowiska harcerskie z gmin: Leszno, Kampinos, Ożarów, Błonie, Baranów. Wśród nich byli harcerze z Bożej Woli z rodzicami.

Kazanie wygłosiło dwóch pallotynów z Kręgu Akademickiego przy Seminarium w Ołtarzewie. Podczas tej uroczystej Mszy siedmioro zuchów z gromady „Tropiciele Przygód” z Błonia złożyło Obietnicę Zuchową, szesnastu harcerzy z II Drużyny Harcerskiej im. Rudego i jedna harcerka z I Drużyny Harcerskiej im. Zośki z Bożej Woli złożyło Przyrzeczenie Harcerskie. Msza św. zakończyła się Modlitwą Harcerską. Następnie wszyscy przeszli do kaplicy Oratorium, gdzie odbył się obrzędowy kominek n/t Dnia Myśli Braterskiej. Uroczystość zakończyła się wspólnym kręgiem, obrzędowym Bratnim Słowem i tradycyjną iskierką przyjaźni.

Harcmistrz Anna Sakowska,

Członek Komendy Hufca ZHP Błonie,

Drużynowa II DH im. Rudego w Bożej Woli