Akcja, która została nazwana „Aniołek dla DPS-u” rozpoczęła się 7 grudnia 2020r . Pierwszy „Aniołek” powędrował do swojego opiekuna już o 13.10 czyli kilka minut po przesłaniu wiadomości do rodziców szkolnych w dzienniku elektronicznym. W ciągu kilku dni 159 „Aniołków” znalazło chętnych do spełnienia ich marzeń . Były takie osoby, które zaopiekowały się nawet trzema „Aniołkami”.
Dzięki mediom społecznościowym w akcję , która zaangażowali się nauczyciele i rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Bożej Woli, grupa młodzieży nazywana „Grupą papieską”, harcerze. „Aniołki” znalazły się również u osób, które nie są związane ze szkołą, ale chciały dołożyć swoją cegiełkę do radości mieszkańców DPS-u w Bramkach. Echo naszej akcji zawędrowało również za granicę. Mieliśmy darczyńców z Norwegii i USA.
Przekonaliśmy się, że potrzeba dzielenia się dobrem jest ogromna. Po rozdaniu wszystkich „Aniołków” zgłaszały się jeszcze osoby, które ofiarowały upominki dla wszystkich mieszkańców DPS-u. Otrzymaliśmy jabłuszka, mandarynki i słodkości.
Wszystkim darczyńcom, którzy z wielkim zaangażowaniem i dobrym sercem przygotowywali upominki, którzy dziękowali za możliwość udziału w tej akcji i deklarowali już teraz chęć pracy w przyszłym roku bardzo serdecznie dziękujemy.
Podsumowaniem akcji „Aniołek dla DPS-u” mogą być słowa ks. Jana Twardowskiego „ Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…”