Akcja masowego czytania „ Jak nie czytam, jak czytam”

            11 czerwca 2018 roku wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji masowego czytania „Jak nie czytam, jak czytam”. Podstawową formą uczestnictwa było zebranie uczniów z książkami na sali gimnastycznej, wspólne czytanie wybranych książek oraz zrobienie zdjęcia oddającego frekwencję. Symbolem akcji jest bicie rekordu liczby uczniów czytających w jednym momencie, ale tak naprawdę chodzi o budowanie pozytywnego wizerunku książki. Rekord ma uświadamiać spektakularną skalę akcji mediom i osobom z zewnątrz oraz stanowić motywację dla uczniów. Szkolnym organizatorem akcji była pani Grażyna Tober z biblioteki szkolnej.

            Co prawda akcja została ogłoszona na 08 czerwca, ale zgodnie z regulaminem (ze względu na absencję wielu uczniów spowodowaną wyjazdem na wycieczkę) zorganizowaliśmy szkolne masowe czytanie 11 czerwca. W naszej szkole wzięło udział 95 uczniów oraz kilkoro nauczycieli.

            „Jak podkreślają eksperci, jedyna nadzieja na wzrost wskaźników czytelnictwa leży w dorastającym pokoleniu. Kto w młodości nie odnajdzie radości z czytania, bardzo rzadko staje się aktywnym czytelnikiem w dorosłym życiu. Jeżeli 62% dorosłych Polaków nie czyta książek, trudno oczekiwać, że wszyscy uczniowie wyniosą nawyk czytania z domu. Przewodnia rola w aktywizacji czytelnictwa spoczywa więc na bibliotekach i szkołach, które „wychowują czytelnika”. Dlatego rozrywkowy charakter akcji wydaje się adekwatną odpowiedzią na przyczynę kryzysu czytelnictwa.”1

1 https://www.czytamy.org/informacje

                                                                                                                      Justyna Michta