^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Aktualności i uroczystości szkolne

Nabór do szkoły muzycznej

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Żyrardowie

filia przy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaskach

ogłasza nabór kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia (cykl czteroletni)
w roku szkolnym 2019/2020 do klasy I i II na nastepujące instrumenty:

- flet

- klarnet

- saxofon

- trąbka

- waltornia

- puzon

- saxhorn tenorowy

- tuba

- perkusja

O przyjęcie do klasy I szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu nauczania mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym ukończą 8 lat oraz nie przekroczą wieku 16 lat

Od kandydatów do klasy I nie jest wymagane przygotowanie muzyczne

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły proszeni są o dostarczenie dokumentów
(wniosek o przyjęcie do szkoły)
do Pani Krystyny Krzemińskiej - opiekuna filii szkoły (tel. 600-871-130)
w terminie do dnia 13 maja 2019 roku

Spotkania przygotowawcze dla kandydatów odbędą się w siedzibie OSP Kaski:
29.04.2019 w godz. 18:45-19:15, 06.05.2019 w godz. 18:45-19:15, 09.05.2019 w godz. 18:45-19:15

Badanie predyspozycji kandydatów odbędzie się w siedzibie OSP Kaski
w dniu 13 maja 2019 roku od godz. 1600

Szczegółowe informacje można uzyskać
u Kapelmistrza Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP KASKI Adama Czajkowskiego (tel. 602-302-171)
lub na stronie internetowej szkoły:
http://www.psmzyrardow.art.pl - zakładka rekrutacja

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie OSP Kaski od dnia 1 września 2019 roku

Nauka w szkole jest bezpłatna

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.